Slide 5 of 5.

Pályázat – szociális gondozó

Rácalmás Város Önkormányzat

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rácalmás Város Önkormányzat

szociális gondozó

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozási feladatok, bevásárlás, gyógyszer felíratása, gyógyszer kiváltása, kapcsolattartás a háziorvossal, kapcsolattartás a gondozottal és legközelebbi hozzátartóval, mentális gondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3.sz. melléklete szerint, gondozó munkakörhöz megjelölt végzettség büntetlen előélet,cselekvőképesség,magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Empátia, tolerancia, kapcsolatteremtő készség, problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz , végzettséget – képzettséget igazoló iratok hiteles másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arra, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összegfüggő kezeléshez hozzájárul
  • Nyilatkozat a pályázati anyag nyílt vagy zárt ülés keretében történő tárgyalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Györe Andrea jegyző nyújt, a 06/25 517-866 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/1565-2019. , valamint a beosztás megnevezését: szociális gondozó.
  • Személyesen: Schrick István Polgármester, Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 17.

 

Vélemény, hozzászólás?

Megszakítás