Testvértelepülés


A békéhez és az értékek megőrzéséhez való aktív hozzájárulás vágyától vezérelve, Rácalmás nagyközségi Önkormányzat és a németországi Dransfeld közös községi önkormányzata megállapodtak abban, hogy partneri – baráti kapcsolatokat alakítanak ki és azokat ápolják.

Rácalmás és Dransfeld községnek lehetőségeik és hatáskörük keretei között az Európai béke megtartásához és megerősítéséhez kívánnak hozzájárulni.

Polgáraik felismerték, hogy az élet és a jövő érdekében való békés együttműködésen kívül nincs más elfogadható politikai alternatíva.

Kifejezett szándékuk, hogy Rácalmás nagyközség és Dransfeld közös község közötti együtműködés kiépítése a községek polgárai és társadalmi csoportjai által a kölcsönös bizalom jegyében történjék.

A szerződő felek megegyeznek az alábbiakban:

  • párbeszédet folytatnak valamennyi községi szinten felmerülő kérdésről amely véleménycsere folyamán kapcsolatba kerülnek egymással az állampolgárok, a községi képviseletekben jelenlévő pártok képviselői és a társadalmi szervezetek.
  • információ és tapasztalatcserét folytatnak a községnek fejlődéséről és a kommunális szervek munkájáról, továbbá bemutatják a polgárok élet és munkafeltételeit mindkét községben.
  • az együttműködést mindkét község támogatja a kommunális intézmények és társadalmi szervezetek, egyesületek és szövetségek között. Ennek megvalósítása érdekében véleménycserére és találkozásra kerül sor Rácalmás és Dransfeld községek állampolgárnői, állampolgárai, munkásai, szellemi és kultúrális alkotói, asszonyai és fiataljai között, főként kommunális ügyekben.

Igy például a polgárok munka, lakás és élet feltételei, várostervezés, városfejlesztés és környezetvédelem, kultúra, művészet és sport, képzési lehetőségek és ifjuságvédelem.

-az együttműködésre vonatkozó konkrét intézkedések a küldöttségek és anyagok cseréje – valamint a megvalósítás módjaira vonatkozó megegyezés éves tervben kerül rögzítésre.

Dransfeld Polgármesteri hivatal
Telefonszám: 00-49-5502-302-0
Fax: 00-49-5502-30214
e-mail: [email protected]