Rácalmás Város Önkormányzat, 245.000.000 Ft-ot nyert a Norvég Alap Pályázat keretében

Rácalmás Város Önkormányzat által benyújtott „Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében” című pályázat 812.920 EUR, azaz 245.000.000 HUF támogatásban részesült. A pályázatot Rácalmás Város Önkormányzat, mint a nemzetközi partnerség vezetője nyújtotta be. A nemzetközi partnerség tagjai: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ, Duna-Via Kft., Stor – Elvdal Önkormányzata (Norvégia), Elverum Önkormányzata (Norvégia). A partnerség tagjai rendkívüli hozzáadott értéket jelentenek a projekt megvalósítása során a rendelkezésre álló szakértelmükkel, illetve helyi ismeretükkel. A tevékenységek túlnyomó többségét Rácalmás Város Önkormányzata valósítja meg, illetve koordinálja, de munkáját a partnerség tapasztalataira, ismereteire, szakértelmére építi.

A projekt célja

A projekt általános célja egy fenntartható együttműködési modell kidolgozása a megújuló energiaforrások használatának, az energiahatékony megoldások elterjesztésének és a CO2 kibocsátás csökkentésének érdekében.

A projekt eredményei

A projekt megvalósítása során elkészítendő energiastratégia sikeresen hozzájárul a helyi gazdasági fejlődéshez. A stratégia megalkotása során a megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság és a CO2 kibocsátás csökkentése terén alapos helyzetfeltárás készül, amelyre alapozva készül egy 5 éves beruházási terv. A beruházási terv tartalmazza a tervezett beruházások lehetséges finanszírozási forrásait is.

A projekt kézzel fogható eredményeként két minta projekt fog megvalósuln.

Az első minta projekt keretében egy próbaberuházás kerül megvalósításra. Ez a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde energiahatékony felújítását foglalja magába, megújuló energiaforrások használatával. A beruházás eredményeképpen az óvoda és bölcsőde fűtését geotermikus energia felhasználásával, talajszondás hőszivattyúkkal oldják meg. A beruházás célja jó példa mutatása a helyi lakosok és a régió más települései számára.

A második minta projekt megvalósítása során egy regionális energiamenedzsment ügynökséget állít fel a partnerség. Az energiamenedzsment ügynökség segítséget nyújt a helyi érdekeltek számára energiával kapcsolatos kérdésekben, segítve a tudatos energiafogyasztást, elősegítve a környezeti terhelés mérséklését.

A jelen projekt egy egyedülálló kezdeményezés a helyi közösségek energiafogyasztási tudatosságának előmozdításának területén, valamint a megújuló energiaforrások használatának elterjedését is nagyban támogathatja. Jelenleg a településeknek a gazdasági fejlődés ösztönzése problémát jelent, amely nem csak a pénzügyi keretek mérsékelt rendelkezésre állásával indokolható, hanem az olyan szakmai előkészítő anyagok hiányával is, amelyek nélkül tudatos fejlődés aligha képzelhető el. Jelen projekt ezen a téren rendkívüli eredményeket hozhat.

Kérdőív, a célcsoportok bevonása

Ahhoz, hogy a projekt keretében elkészülő tanulmányok a leginkább tükrözzék a helyi igényeket, elvárásokat, sajátosságokat, kérdőív formájában kívánjuk elérni a célcsoportokat.
Az online kérdőívet itt találhatják, és kitöltésével nagyban támogathatják a projekt sikerességét, valós helyzetelemzés elkészítését.

A projekthez való hozzájárulásukat előre is köszönjük!