Kutak engedélyezése

Tisztelt Ingatlan/kút tulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy a 2020. július 01. napjától hatályos törvénymódosítás értelmében 2023. december 31-ig lehet vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül engedélyezési eljárást kérelmezni a 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutak ügyében.

Az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény 20. § –a alapján:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban Vgtv.) 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a Vgtv. 31. § (2) bekezdése alapján az eljárás mentesül az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

A 41/2017. (XII.29) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontja alapján a kérelemhez csatolni kell fényképfelvételt a kútról és környezetéről.

A kérelem benyújtásának módja:

  • személyesen a Rácalmási Polgármesteri Hivatal(2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.), Településüzemeltetési Irodájában ügyfélfogadási időben(16-os számú iroda)