Slide 5 of 5.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2016.

 Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott az Emberi Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A pályázók köre:

  1. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  2. Az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.

Pályázattal kapcsolatos tájékoztatók és adatlapok letölthetők: a www.racalmas.hu, valamint a www.bursa.hu honlapokról.További tájékoztatás a Rácalmási Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján kérhető. (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13., telefon: 25/517-853)

Rácalmás, 2015. szeptember 29.
Schrick István sk.
polgármester

 

Mellékletek:

“A” típusú pályázati űrlap
“B” típusú pályázati űrlap
1. számú melléklet a 25/2015. (IX. 23.) Önkormányzati rendelethez
“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Megszakítás