Rácalmás Millenniumi park fejlesztése

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00013 projekt

Rácalmás Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra. A projekt címe „Rácalmás Millenniumi park fejlesztése” a projekt azonosító száma: a TOP-2.1.2-FE1-2016-00013. A TOP-os pályázat keretében 102.000.000 Ft-os támogatásból Rácalmás egyik legnagyobb közösségi parkjának a megújítása valósul meg. A projekt komplex egészet alkot, tevékenységei egymással szinergiában vannak és egymásra építenek. A kivitelezés során a nagyszámú beavatkozások mind az infrastrukturális elemek, mind a soft elemek hozzájárulnak a projekt céljainak a megvalósításához, hiszen egy olyan közösségi helyszín újul meg a város központi helyszínén, melyet a lakosság előszeretettel használ. A projekttel egy környezetileg fenntartható városi környezet valósul meg, ami illeszkedik a városban már használatos arculati elemekhez.

A projekt keretében megvalósított fejlesztések:

Millenniumi park fejlesztése: sétányok kialakítása, a parkban található tó kihasználtságának javítása vízi színpad elem elhelyezéssel, a tó szélén lelátó kiépítése, sétányok mellett kandeláberes megvilágítás kiépítése, padok és hulladékgyűjtők kihelyezése. A növénytelepítési munkálatok együttműködésben valósulnak meg a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesülettel, mely soft program is egyben. Szintén egy soft program keretében valósul meg egy kiadvány készítése is, amit a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület állít össze Rácalmás városban található helyi termékekről és szolgáltatásokról.

Piactér (Szent János tér) fejlesztése: Az önkormányzat a helyi termékek értékesítésének lehetőségét figyelembe véve a már korábban LEADER pályázati forrás keretében kialakított piacteret tovább fejleszti. A meglévő asztalok fölé árnyékoló kerül elhelyezésre, mely az időjárási viszonyoknak megfelelő védelmet nyújt mind az árusítók és mind a vásárlók számára. A világítás kiépítésére megújuló energiaforrást használva napelemes rendszer kerül telepítésre.

A 102 millió forint európai uniós támogatás segítségével a fejlesztés hozzájárul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a település lakosságának megtartásához. Egy vonzó településkép kerül kialakításra, mely a lakosság népességmegtartó képességéhez járul hozzá, a családok és fiatalok szabadidejük hasznos eltöltését tudja szolgálni a Millenniumi park megújítása.  A helyi gazdasági szereplőket célzó piactér fejlesztésével a helyi termékek értékesítési lehetőségeit tudja biztosítani a fejlesztés, mely a helyben megtermelt jövedelmek növekedését tudja eredményezni.

A projekt alapadatai:

Kedvezményezett: Rácalmás Város Önkormányzat

A projekt megnevezése: Rácalmás Millenniumi park fejlesztése

Megítélt összeg: 102.000.000 Ft

Támogatás aránya: 100 %

Projekt befejezése: 2018. december 31.

Projekt azonosító: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00013