Rácalmás, Koltói Anna utca – Kulcsi út, gyalog- és kerékpárút építése

Rácalmás Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra.
A projekt címe „Rácalmás Koltói Anna utca – Kulcsi út gyalog és kerékpárút építése” a projekt azonosító száma: a TOP-3.1.1-FE1-2016-00025. A TOP-os pályázat keretében 80.000.000 Ft-os támogatásból Rácalmás városa a Kulcsi úton több mint 1 km kerékpárút hosszal gazdagodhat ismét és egy olyan területen kerül kialakításra a kerékpárút, mely egy új lakóövezetet tud bekapcsolni a központi meglévő kerékpárút hálózatba. Az új lakóterületen sok a kisgyermekes család, ezért fontos célkitűzés volt Rácalmás Város Önkormányzatnak, hogy a gyermekek számára a kerékpáros közlekedés biztonságos legyen, melyet a projekt maximálisan hivatott szolgálni.

A kerékpárút nyomvonal a Széchenyi térről indul. A Koltói Anna utcában a gyalog- és kerékpárút az 51122 j. összekötő út szelvényezése szerint bal oldalán halad az összekötő út 0+600-as szelvényében található meglévő gyalogátkelőhelyig. A 0+600-as szelvényben a tervezett gyalogosátkelő mellett kerékpáros átvezetés épül. A 0+600-as szelvénytől a Dr. Sárközi Ferenc utcáig a szelvényezés szerinti jobb oldalon önálló, kétirányú kerékpárút épült a meglévő járda és a közúttal párhuzamos oldalárok közé eső zöldsávban.

A kerékpárút a központban található kerékpárúthoz került becsatlakoztatásra és így a kerékpáros közlekedést választok könnyen és balesetmentesen el tudnak jutni Rácalmás város központjában található intézmények valamelyikébe. Kerékpáros közlekedéssel megközelíthető intézmények a következők: posta, élelmiszerbolt, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, bankautomata, Körzeti megbízott irodája, iskola, óvoda, bölcsőde, Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház és Könyvtár, orvosi rendelők, gyógyszertár, védőnői szolgálat.

A projekt célja: A Közép-Dunántúli Régióban nagy részén hiányoznak az összefüggő kerékpárút hálózatok, vagy az összefüggő kerékpárút belső hálózati elemek, ami igaz Rácalmás város területére is. Rácalmás területe több városrészből áll.. Jelenleg a településen található kerékpárút az Ady Endre utcánál ér véget. Ezzel az új szakasszal a régi Polgármesteri Hivatal mellett található Koltói Anna utca összeköttetésbe kerülne a Sárközy F. utcával és a meglévő kerékpárúttal. A település központi területén, így kialakul egy kerékpárút hálózat, előnyeit a lakosság több mint 70 %-a tudná élvezni. Lehetőség nyílna a településen itt lakók részére, hogy a település legfontosabb központi létesítményeit kerékpárral biztonságos részükre kialakított kerékpárúton közelítsék meg. Rácalmásnak a Kulcsi út az egyik legforgalmasabb útja, mert a települést ezen az úton lehet megközelíteni a Kulcs és Rácalmás között. A Kulcs irányából érkező helyközi járatok és a munkába járók is ezt az utat használják. Az előbbiek miatt nagyon fontos, hogy az út mellett biztonságos kerékpárút legyen kialakítva, hogy a Rácalmás településen belül emellett a forgalmas út mellett biztonságosan lehessen kerékpárosan is közlekedni. Ezzel az újonnan kiépített kerékpárút szakasszal válik majdnem teljessé a Rácalmási kerékpárút hálózat, így a környező településekről érkezők és a város lakói kerékpárral minden forgalmasabb létesítményt, és a település mellett található gyárakat is meg tudják kerékpárral közelíteni.

A projekt eredménye: Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.

A tevékenység keretében a településnek, vagy szerves funkcionális egységnek tekinthető településrésznek (funkcionálisan kijelölhető, lakó- és forgalomvonzó területeket egyaránt magában foglaló), mint beavatkozási hatásterületnek valamennyi közlekedési úthálózata a biztonságos, közvetlen és kényelmes kerékpározhatóság szempontjai szerint megvizsgálásra került, ezen szempontok szerint és teljesítésükre kerékpárforgalmi hálózati terv készült, amely a beruházás eredményeként megvalósult az adott terület egészére vonatkozóan.

A beruházás eredményeként a beavatkozási terület közlekedési úthálózata kerékpáros baráttá vált, kialakult a beavatkozási terület kerékpáros alaphálózata.

Közlekedésbiztonsági beruházás résznél a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerint közúti biztonsági audit elvégzésére került sor, amely ajánlásait és megállapításai a beruházás során figyelembe vételre kerültek.

A projekt alapadatai:

Pályázó neve: Rácalmás Város Önkormányzat

A projekt megnevezése: Rácalmás Koltói Anna utca – Kulcsi út gyalog és kerékpárút építése

Megítélt összeg: 80.000.000 Ft

Támogatás aránya: 100 %

Projekt befejezése: 2018. október 15.

Projekt azonosító: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00025