Rácalmás belterület védelmét szolgáló csapadékvízelvezető

A kedvezményezett neve: Rácalmás Város Önkormányzat
A projekt címe: Rácalmás belterület védelmét szolgáló csapadékvízelvezető rendszer kiépítése a Korányi téren és a Venyimi út egy szakaszán
A szerződött támogatás összege: 38 133 313 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt által Rácalmás belterületének Újvárosi része, központi helyszíne a Korányi tér és a Venyimi út egy szakasza újul meg.

Meglévő állapot bemutatása:

Venyimi út 1138/2 hrsz: A burkolat szélessége 6,0 m. Az útszakasz állapota teljesen leromlott, a felújítás, beavatkozás mindenképpen indokolt. Ezen a szakaszon a vízelvezetés egyáltalán nem megoldott.

Korányi tér 1141 hrsz: Az 51123 j. úthoz csatlakozik. A burkolat szélessége a 0+108-as szelvényig 6,0 m, azt követően 4,0 m. A 0+108-as szelvényig a burkolat viszonylag jó állapotú, a jobb oldalán merőleges állású parkolók helyezkednek el, míg a bal oldalát kiemelt szegélyt követően térkő burkolatú járda határolja. Csapadékvíz elvezetés nem megoldott.

Korányi tér 1140/32 hrsz: A Venyimi utat és a Korányi tér 1141 hrsz.-ú útját köti össze. Leromlott állapotú az út mentén lévő kereskedelmi egységek használják többnyire árufeltöltésre és az ott lakók veszik igénybe a családi házaik megközelítése miatt. Csapadékvíz elvezetés nem megoldott.

Korányi tér 1140/30 hrsz.: A Venyimi út 0+907.18-as szelvényéhez csatlakozik az út tengelye. Jelenleg szilárd burkolattal nem rendelkezik. Az út zsákutca, melyet kizárólag az itt lakók használnak. Csapadékvíz elvezetés nem megoldott.

A kivitelezése a csapadékvízelvezető rendszernek az alábbiak szerint kerül megvalósításra: A Venyimi út 0+884 szelvényétől a lejtési viszonyok úgy alakulnak, hogy az épülő zárt csapadékvíz elvezető csatornát az Arany János utca irányába vezetjük és rákötjük egy meglévő aknára. A Korányi 1141 hrsz-ú útján is zárt csapadékvíz elvezető rendszer épül. Az 1140/32 hrsz.-ú úton keresztül vezetve rákötjük ezt a csatorna ágat a Venyimi út CS 3-0-0 csatornájára, mely szintén az Arany János utca felé továbbítja az összegyűjtött csapadékvizet. A méretezés során 8 részvízgyűjtő terület került elkülönítésre, melyekkel külön számolt a tervező. A részvízgyűjtő területek az U-2M sz. helyszínrajzon láthatóak a tervdokumentációban A csapadékból származó vízmennyiség meghatározásához tízperces időtartamú és négyéves gyakoriságú záporintenzitás értékek kerültek figyelembevételre.

A számítások alapján a megtervezett méretezések megfelelnek az előírásoknak a csapadékvíz elvezető rendszer tekintetében. A projekt keretében bemutatott nyomvonal szerinti csapadékvíz elvezető rendszer a Korányi téren zárt csapadékvíz elvezető rendszerben 201 m került megépítésre, 45 m folyóka rendszerű került megépítésre és a Venyimi úton 102 m zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer épül. Ez összesen 348 m csapadékvíz elvezető rendszer megépítését eredményezi az érintett területen.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00029