2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. / Telefon: (25) 517-850 / Fax: (25) 517-860

HIRDETMÉNY

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
329/2019. (X.01.) határozata a Településszerkezeti Terv elfogadásáról
és
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019. (X.2.) önkormányzati rendelete Rácalmás Város Helyi Építési Szabályzatáról

 

Rácalmás város polgármestere – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§. (4) bekezdés; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló […]

2019/10/16 |Hírek|

A polgármester jelöltekre leadott szavazatok száma és a megválasztott polgármester a leadott szavazatok alapján

2019/10/15 |Hírek|

Mandátumot szerző és megválasztott helyi önkormányzati képviselők

2019/10/15 |Hírek|

Önkormányzati képviselő jelöltek

2019/10/15 |Hírek|

Megválasztott német nemzetiségi önkormányzati képviselők

2019/10/15 |Hírek|

Szilveszteri bál

2019/10/07 |Hírek, Művelődési Ház és Könyvtár|

Előadás az elektromos járműhasználatról

2019/10/07 |Hírek, Művelődési Ház és Könyvtár|

11.09 Borest

2019/10/07 |Hírek, Művelődési Ház és Könyvtár|

Pályázati felhívás

Rácalmás Város Önkormányzat 20/2015 rendelete
a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

1.számú melléklet a 25/2015. Önkormányzati rendelethez

 

2019/10/07 |Hírek|

Egyenlő Bánásmód Hatóság

2019/10/03 |Hírek|