Slide 5 of 5.

HIRDETMÉNY

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
329/2019. (X.01.) határozata a Településszerkezeti Terv elfogadásáról
és
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019. (X.2.) önkormányzati rendelete Rácalmás Város Helyi Építési Szabályzatáról

 

Rácalmás város polgármestere – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§. (4) bekezdés; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján – az önkormányzati honlapon elektronikus formában, a Polgármesteri Hivatal (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.) műszaki irodájában papíralapú dokumentum formájában közzéteszem Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 329/2019. (X.01.) határozatát a Településszerkezeti Terv elfogadásáról, valamint Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (X.02.) önkormányzati rendeletét Rácalmás Város Helyi Építési Szabályzatáról.

Rácalmás Város Önkormányzat a 118/2017. (III.29.) KT. sz. határozatában döntött településrendezési eszközeinek – TSZT, HÉSZ és Szabályozási terv – átfogó felülvizsgálatáról, a teljes közigazgatási területen.

A 2005. óta hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata során a tervezett területfelhasználási, szabályozási elemek megvalósulása és jövőbeni megvalósulásának igénye került vizsgálat alá. Az új településrendezési eszközök a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés, a beérkezett lakossági igények, a képviselő-testület fejlesztési döntései, valamint tervezői szakmai javaslatok alapján készültek el.

A dokumentumok egyeztetési folyamata a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet és a vonatkozó Kormányrendelet alapján teljes eljárás keretében megtörtént. Az elkészült terveket és szöveges munkarészeket az eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és önkormányzatok, valamint az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal véleményezték.

A Településszerkezeti Terv az elfogadásától számított 30. napon lép hatályba, ezen naptól számítva alkalmazható.

Rácalmás Város Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (IV.06) sz. képviselő testületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terve érvényét veszti és nem alkalmazható.

A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv 2019. november 1-jén lép hatályba, ezen naptól számítva alkalmazható.

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Rácalmás Építési Szabályzatáról szóló 18/2005. (X.28.) ök. rendelete, valamint a Rácalmás 053/9 hrsz. Építési Szabályzatáról szóló 13/2016. (VI.08.) számú önkormányzati rendelete.

Rácalmás, 2019. október 03.

 

Tisztelettel:
Schrick István
 polgármester

Letölthető dokumentumok:

329/2019. (X.01.)       Rácalmás Város Képviselő-testületének határozata a Településszerkezeti Terv elfogadásáról (TSZT)

TSZT tervlap
TSZT leírás

16/2019. (X.2.)           Rácalmás Város Helyi Építési Szabályzatáról (hatályos 2019. november 1. napjától)

Szabályozási Terv_2/A szelvény (belterület)
Szabályozási terv_2/B szelvény (belterület)
Szabályozási terv _2/C szelvény (külterület)
Jelmagyarázat _2/J szelvény

Örökségvédelmi hatástanulmány 2019.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Megszakítás