Tájékoztató kutakkal kapcsolatban

Tisztelt Ingatlan/kút tulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy a 2019. január 1. napjától hatályos törvénymódosítás értelmében 2020. december 31-ig lehet vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül engedélyezési eljárást kérelmezni a 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutak ügyében.

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény 28. § –a alapján:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

További változás, hogy a 31. § (2) bekezdése alapján az eljárás mentesül az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

A kérelem benyújtható: Rácalmási Polgármesteri Hivatal, Településüzemeltetési Iroda

2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.