Slide 5 of 5.

Okosan Rácalmáson

Rácalmás képviselőtestülete úgy határozott, hogy a város ún. okos város stratégiát készít. A stratégiaalkotás célja, hogy segítse Rácalmást fejlesztési elképzelései kiteljesítésében digitális eszközök, megoldások bevonásával és a város működésének, döntéselőkészítési folyamatainak hatékonyabbá tételével. A stratégiát, külső szakértők bevonásával, a Lechner Lajos Tudásközpont által kidolgozott módszertan alapján készítjük, és a Tudásközponttal kötött együttműködési megállapodásunk szerint számíthatunk a folyamatban tanácsaikra, útmutatásukra is.

A 2017. februártól szeptemberig tartó folyamatba szeretnénk hangsúlyosan bevonni a település lakóit, az itt tevékenykedő vállalkozásokat és mindenki, aki Rácalmás sorsát, fejlődését a szívén viseli. Az érdeklődők itt is nyomon követhetik a stratégiaalkotás folyamatát és a tervezés időszakában majd hozzászólásaikkal, véleményükkel kapcsolódhatnak be a munkába.

Az „Okosan Rácalmáson” okos város stratégiaalkotás munkamenete

Az okos város működési modell bevezetését megalapozó stratégia és keretrendszer megalkotása négy szakaszból áll. A folyamat 2017 februárjában indult.

A folyamat lépései:

  • Az okos város működési modell keretrendszerének kidolgozása (2017. március)
  • Az város helyzetének értékelése az okosítás lehetőségeinek feltárása (2017. május)
  • A stratégia célrendszerének kialakítása (2017. június)
  • Cselekvési terv elkészítése (2017. szeptember)

Milyen az okos város?

Egy város akkor nevezhető okosnak, ha polgárai életminőségének javításában, a város üzemeltetésében támaszkodik a digitális technológiai megoldásokra és a különböző informatikai eszközökre. Az okos város működésében, döntés előkészítési- és döntéshozási folyamataiban törekszik a polgárok minél szélesebb körét bevonni és ezzel támogatni felelős döntéshozó testületei, vezetői munkáját. Fontos az is, hogy az okos várossá válásról, mint folyamatról beszélünk, emiatt a változások célkitűzését, a végrehajtást és az elért eredmények értékelését folyamatosan végezzük.

Néhány jó példa és ötlet

A következő linken néhány érdekes és hasznos példát találhatnak a Lechner Lajos Tudásközpont gyűjtésében. A nemzetközi és hazai példák akár átvehetők, de azért is érdekes őket megnézni, mert ötletet is adhatnak olyan megoldások kidolgozására, amelyek kifejezetten a rácalmási helyzetre alkalmazhatók.

Közreműködés

Az „Okosan Rácalmáson”, okos város stratégia elkészítése során számítunk véleményére, hozzászólására. Erre, egyelőre kérdőívünk kitöltésével és általános észrevételei megosztásával van módja. A későbbiekben, a fent jelzett lépések végrehajtása során, lehetőség lesz a tervezési és stratégia alkotó dokumentumok véleményezésére is és hozzászólásokra is. Ezek a lehetőségek 2017. július közepe táján nyílnak meg az érdeklődök számára.

Köszönjük, hogy közreműködik Rácalmás okos város stratégiája megalkotásában!

Megszakítás