Házasságkötés szabályai

Magyarországon minden cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár házasságot köthet.

A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, melyet a kiskorú állandó lakhelye szerinti gyámhatóságon lehet beszerezni.

16 év alatti magyar állampolgár jelenleg nem köthet házasságot.

Nem lehet házasodni továbbá:

 • egyenes ági rokonnal,
 • testvérekkel,
 • testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazottaival,
 • a volt házastárs egyenes ági rokonával,
 • örökbefogadó az örökbefogadottjával.

BEJELENTKEZÉS

A házasulandók a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kötelesek bejelenteni szándékukat az anyakönyvvezetőnél.

Kivételes és indokolt esetekben felmentést kaphatnak ez alól , ha a párnak sürgős a házasságkötés.(pl: menyasszony terhessége, külföldi munkavállalás,..)

A bejelentést bárhol meg lehet tenni.

Az esküvő az ország bármely házasságkötő termében megköthető nincs lakóhelyi megkötöttség.
A bejelentkezésen a menyasszonynak és a vőlegénynek is személyesen kell megjelenni.

HÁZASSÁGKÖTÉS FELTÉTELEI

Házasság akkor jöhet létre, ha a jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt, két tanú jelenlétében, személyesen kijelentik, hogy házasságot kötnek, és az anyakönyvvezető a házassági anyakönyvbe bejegyzi.

Feltételek:

 • a házasulók együttes személyes jelenléte
 • egybehangzó kijelentése
 • az anyakönyvvezető hivatalos helységében történjen
 • két tanú előtt

HÁZASSÁGKÖTÉS AKADÁLYAI

A házasulandóknak a házasságkötés előtt nyilatkozniuk kell az anyakönyvvezető előtt, hogy, nincs törvényes akadálya a házasságuknak.

Akadályok:

 • fennálló házasság
 • közeli rokonság
 • cselekvőképességet kizáró gondnokság
 • cselekvőképtelen állapot
 • házasságkötési korhatár el nem érése

SZÜKSÉGES OKMÁNYOK

A házasságkötéshez a következő okmányok, ill. igazolások szükségesek:

 • személyi igazolvány
 • külföldi állandó lakhely esetén érvényes magyar útlevél
 • születési anyakönyvi kivonat
 • lakóhely tanúsítása erre szóló hatósági bizonyítvánnyal (lakcímkártya)
 • elvált személyeknél jogerős válóperi ítélet vagy a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Ha a menyasszony vagy a vőlegény külföldi állampolgár, ez esetben szükséges:

 • útlevél vagy letelepedési engedély
 • születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítása (OFI)
 • tanúsítvány, hogy saját hazája törvényei szerint házasságot köthet. (beszerezhető: követség, konzulátus)

TANÚK

A magyar családjogi törvény szerint bárki lehet, aki nagykorú, cselekvőképes, és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik.

Ha külföldi állampolgárságú a tanú , szükséges az útlevél, és ha nem beszél magyarul, tolmács.

A tanúk szerepe:

 • tanúsítaniuk kell a házasságkötési szertartáson elhangzottakat, vagyis a házasság létrejöttét.
 • a tanúk aláírásukkal igazolják, hogy szabályosan folyt le az esküvői szertartás, és nem tudnak olyan törvényes akadályról, amely miatt a házasság nem jöhet létre