Fotovoltaikus rendszerek telepítése Rácalmás településen

A települések önkormányzatainak, valamint a hozzájuk tartozó intézmények fix kiadásainak legnagyobb részét a munkabéreken felül jellemzően az üzemeltetési költségek teszik ki, melyek aránytalanul magasak az épületek hőtechnikai, valamint gépészeti hiányosságaiból adódóan.

Az Önkormányzat az aktuális pályázati lehetőségek és azok követelményeinek figyelembevételével pályázatot nyújtott be a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című konstrukció keretin belül, melyben a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde napelemes rendszerrel történő fejlesztésének koncepcióját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásra érdemesnek ítélt.

A napelemes rendszerek működésének célja, hogy segítségükkel a napsugárzás közvetlenül felhasználható váltakozó árammá alakítható. A napelemes rendszer működésének alapelve, hogy un. fotovillamos elemek segítségével a napból érkező elektromágneses sugárzást közvetlenül egyenárammá alakítja. Az energiaátalakítás során a sugárzás elnyelődéskor mozgásképes töltéssel rendelkező részecskéket generál, amelyeket a modulban az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, ennek eredményeként elektromos áram jön létre. Az egyenáram inverter segítségével kerül váltakozó árammá alakításra, mely már közvetlenül felhasználható.

A napelemekkel a termelt energia előállításának időpontja a legtöbb esetben nincs összhangban az energiafelhasználással. A termelés és felhasználás eltérő időpontjából eredő elszámolási problémák kezelésére alkalmazzák az úgynevezett ad-vesz mérőket, mint a jelen fejlesztés tárgyát képező épületek esetében is. Ezek működésének lényege, hogy a termelt, de fel nem használt energiát a hálózatba táplálhatjuk, majd amikor szükséges, vételezünk a hálózatból. Ezen értékeket az óra összegzi és ezáltal a szolgáltató csak a vételezett és hálózatba termelt energiamennyiség különbségét számlázza a fogyasztó részére.

A beruházás eredményeképpen az önkormányzati intézmények környezettudatosan üzemeltethetők, melynek következtében éves szinten közel 35400 kWh elektromos áram termelhető meg, tisztán, megújuló energiahordozó felhasználásával, valamint közel 33 tonna/év értékkel csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projekt alapadatai:

Pályázó neve: RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Projekt megnevezése:Fotovoltaikus rendszerek telepítése Rácalmás településen
Megítélt összeg:21 899 191 Ft
Támogatás aránya:100 %
Az önkormányzat támogatáson felüli önereje2 171 379 Ft
Projekt megvalósítás befejezése:2015.08.31.
Projekt azonosító száma:KEOP-4.10.0/N/-14-2014-0237