Slide 5 of 5.

Álláspályázat: Intézményvezető (magasabb vezető)

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Intézményvezető ( magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik a költségvetési szerv vezetésével járó feladatok ellátásáról és koordinálja az intézményben folyó szakmai tevékenységeket. Felügyeli az intézményben folyó, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért. Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai és működési beszámolókat, elemzéseket. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok megírásában. Gyakorolja a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános (hivatali), Munkaidőkeretben végzett munka

Munkavégzés helye: Rácalmás

Álláshirdető szervezet bemutatása: Rácalmás Város Önkormányzat , Pályázat benyújtásának módja: • Személyesen, vagy postai úton a Rácalmás Város Önkormányzata Schrick István polgármester úr címére történő megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő A/601/2023 . valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

vezetői megbízás  időtartama 2023.május 1-től- 2028. április 30-ig, 

Próbaidő 3 hónap. A pályáztatási eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát a pályáztató fenntartja.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a “közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél” szóló 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:– Büntetlen előélet- Cselekvőképesség- Magyar állampolgárság- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:– Felsőfokú szakképzés, Menedzsment és igazgatás, • egyetemi vagy főiskolai szakirányú felsőfokú végzettség (közgazdász, gazdálkodás és menedzsment, mérnök-közgazdász, informatikus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): Egyéb pályázati feltétel meghatározása:– • egyetemi vagy főiskolai szakirányú felsőfokú végzettség (közgazdász, gazdálkodás és menedzsment, mérnök-közgazdász, informatikus közgazdász),

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:– •        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete- •        Önkormányzati költségvetési szervnél megszerzett, legalább 4 éves közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszony

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata- egyéb- önéletrajz- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése- adatkezelési nyilatkozat- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés a) pontja alapján a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén  a munkáltató vezetésére , fejlesztésére vonatkozó programját 

– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.11. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Az intézményvezető kinevezéséről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő Testülete dönt. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Györe Andrea jegyző nyújt, a 06/25/517-866-os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.27. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.racalmas.hu

Megszakítás