Slide 5 of 5.

TÁJÉKOZTATÁS – kedvezményes földgáz igénybevétel változásáról Bővült a kedvezményezettek köre


Kedvezményes földgáz igénybevétel változásáról
Bővült a kedvezményezettek köre

A Kormány 2023. január 10-i hatálybalépéssel módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022.(VII.21.) Korm.rendelet 7/A. §-át, amellyel változtak a kedvezményes árú többletgázmennyiség igénybevételéhez szükséges jegyzői hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos szabályok.

Egy mérési ponthoz (felhasználási helyhez) továbbra is legfeljebb 4 lakás tartozhat, azonban a módosítással bővült a kedvezményezetti kör, az alábbiak szerinti ingatlanok esetében:

Ha egy telekingatlanon – társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő – több lakóépület van, amelyek egyenként legfeljebb négy lakást tartalmaznak, de a telekingatlan egészére számítva a lakásszám a Korm. rendelet szerinti küszöböt meghaladja

Ha több önálló helyrajzi számon fekszik a közös gázmérővel rendelkező, társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő legfeljebb négy lakást magába foglaló lakóépület-együttes (pl. ikerházak), vagy

Ha az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás került kialakításra.

További könnyítés, hogy a lakás rendeltetési egységek számának meghatározásánál már nem kell figyelembe venni:

az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

a lakások műszaki megosztására (pl. az egybenyílás tilalmára)

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rendelet (OTÉK) 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

A módosítás következtében benyújthatják kérelmüket:
akiknek az ingatlana/ingatlan-együttese/lakóépülete megfelel az előírásoknak
akik korábban elutasító határozatot kaptak, de a módosult jogszabály szerint ingatlanuk/ingatlan-együttesük/lakóépületük az előírásoknak megfelel. Ez esetben kérjük az elutasító döntés iktatószámának feltüntetését az új kérelmen.

A formanyomtatvány továbbra a polgármesteri hivatalban kérhető, vagy az önkormányzat oldaláról tölthető le:

www.racalmas.hu à Ügyintézéshez letölthető nyomtatványok à Hatósági bizonyítvány igénylése családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez à Kérelem

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásának módját, illetve a hatósági bizonyítvány kiállításának további feltételeit illetően a szabályozás változatlan.

Megszakítás