Slide 5 of 5.

Rácalmás Város Településrendezési Eszközeinek – Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv – módosítása Felhívás lakossági véleményezésre

Jelmagyarázat
2A SzabTerv belterület
2B SzabTerv belterület
2C SzabTerv külterület
Racalmas_TSZT_HeSZ_mod_veldok_22nov.pdf
Racalmas_TSZT_HeSZ_mod_veldok_szoveg_22nov.pdf

Rácalmás Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy elindította Rácalmás Város Településrendezési Eszközeinekmódosítását.

A véleményezési anyag megtekinthető a Rácalmási Polgármesteri Hivatal településfejlesztési irodájában, illetve a város honlapján, az alábbi elérhetőségen: URL

Az anyaggal kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket elmondhatják:

– személyesen, 2022. november 30-án (szerdán) 16 órától a Rácalmási Művelődési Házban megtartott (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.) Lakossági fórumon, vagy jelen felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig,

2022 december 8-ig:

– papír alapon, a Polgármester nevére címzett levélben (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.), vagy

– elektronikus úton a [email protected] e-mail címre megküldve.

Véleményezésben való közreműködésüket megköszönve,

Schrick István
Rácalmás város polgármestere

(A véleményezés kereteit a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet szabja meg, mely elérhető Rácalmás város honlapján.)

Megszakítás