Slide 5 of 5.

Felhívás lakossági barnakőszén igények előzetes felméréséhez

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felméréséhez. 

A tájékoztatóban foglaltak szerint:  A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Az igényfelméréssel kapcsolatban  tájékoztatást  a 06-25-517-852   számon  Krausz Zsuzsanna  aljegyzőtől kérhet . 

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei igazgatóság Államháztartási Irodája felhívta a figyelmét az Önkormányzatnak   , hogy 

az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást .

Kérjük  a településen élő  barnakőszén – tüzelésre alkalmas  fűtőberendezéssel  rendelkező lakosságot , hogy  jelezze  a Rácalmási Polgármesteri Hivatalba  

2022. szeptember 30- a 10 óráig a  Szociális   Iroda  – 15szoba –   

barnakőszén igényét  2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan  a várhatóan

felhasznált  barnakőszén  mennyiségét   (mázsában   kifejezve)   .

Az igényfelmérés során az önkormányzatnak összesített adatokat szükséges rögzítenie az adatlapon  és azt továbbítani a Magyar Államkincstár Fejér Megyei igazgatóság Államháztartási Irodája  felé  : az igényt jelző háztartások számát és a barnakőszén összesített mennyiségét mázsában kifejezve  2022. szeptember 30-ig . 

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:• háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő• egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás• egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Rácalmás , 2022. szeptember  19.                                             

Dr. Györe Andrea 

jegyző

Megszakítás