Slide 5 of 5.

Családsegítő Álláspályázat

Rácalmás Város Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rácalmás Város Önkormányzat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítői feladatok ellátása az 1997.évi XXXI. törvény és a 15/1998.(IV.30.) NM . rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban dolgozók részére, család-és gyermekjóléti szolgálat, családsegítő ,
 • Magyar állampolgár
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes fényképes, szakmai önéletrajz
 • iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata,
 • pályázó nyilatkozata, hogy pályázata elbírálása nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen történjen,
 • nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatai, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevői megismerhessék, kezelhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Györe Andrea jegyző nyújt, a 06/25 517-866 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/5352/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próba idő 3 hónap. A pályáztatás eredménytelennek nyilvánítási jogát a pályáztató fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.racalmas.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás