Slide 5 of 5.

IN MEMORIAM

Heinrich Rehbein

Rácalmás Díszpolgára

Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 81. évében elhunyt Heinrich Rehbein, Dransfeld korábbi polgármestere, akit a rácalmásiak közül is sokan jó barátként szeretnek és tisztelnek. Neki köszönheti városunk a németországi partnerkapcsolatot, hiszen Heinrich Rehbein volt az, aki Schrick Istvánnal karöltve polgármesterként 1990-ben kézjegyével szentesítette a két település közötti partneri okmányt. A következő években, évtizedekben gyakran találkozhattunk vele és kedves feleségével Rácalmáson is a rendezvényeken.

Heinrich Rehbein embersége páratlan a maga nemében. Több évtizede már annak, amikor a feleségével közösen megszervezték az első gyűjtést a rácalmási óvoda és a helybéli, támogatásra szoruló családok javára. Hatalmas kamionnal érkeztek az adományok minden évben településünkre, hála a Rehbein házaspárnak.

A német-magyar partnerségek mozgatórugójaként is sokan ismerik Heinrich Rehbeint. A Dransfeld és Rácalmás közötti az egyik első  kapcsolat volt Németországban, aztán neki köszönhető, hogy utána például Adony, Pusztaszabolcs, Úrhida, Aba német testvértelepülésre talált, valamint a nevéhez köthető Fejér megye és göttingeni járás gyümölcsöző partnersége. Kevesen tudják, hogy dunaújvárosi Dunaferr szakközépiskola göttingeni diákcsereprogramját is Heinrich Rehbein alapozta meg, jóvoltából szakmai tapasztalatcserére látogatnak egymáshoz az intézmények tanulói. 

A magyar kormány is kitüntetésben részesítette Heinrich Rehbeint, mint nagy magyarbarátot, aki sokat tett a német-magyar barátság elmélyítése érdekében. Mindezekért önkormányzatunk Rácalmás Díszpolgára kitüntető címet adományozta neki.

Heinrich Rehbein mélyérzésű ember, kiváló politikus és településvezető, példás férj és családapa volt.

Osztozunk a család fájdalmában.      Schrick István

Heinrich Rehbein rövid önéletrajza

Heinrich Rehbein 1939.08.24.-én született egy kis faluban, szülei 4 gyermekének legidősebbjeként.1961-ben házasodott össze feleségével, Gizellával.

15 évesen kezdte meg szakmai életútját a Német Postánál való tanulással. Később, a haditengerészetnél biztosítási felelősként tevékenykedett, majd azt követően üzemgazdaságtant tanult és 1977-ben a helyi mentőszolgálati vállalkozás ügyvezetője lett. Később, azonos beosztásban lakóépület építő vállalkozást vezetett, amely a régióban szociális lakóépületek építésével foglalkozott.

Heinrich és Gizella Rehbein 1969-ben költözött Dransfeldbe. Heinrich már 1955-ben belépett a Szociáldemokrata Pártba (SPD) és a szakszervezetbe, de csak később, 1973-ban Dransfeldben kezdte meg a politikusi életpályáját Dransfeld társtelepülés városi tanácsában. Már három évvel később társtelepülési polgármesternek választották. Ezt a pozíciót összesen 15 évig töltötte be Dransfeldben. 1976. óta Heinrich Rehbein magasabb pozíciót töltött be Göttingen járás közigazgatásában (270.000 lakos). 1991-ben a járási közigazgatás vezetőjének választották meg. Ezt a magas tisztséget egészen időelőtti, betegség miatti nyugdíjaztatásáig töltötte be.

Élete során Heinrich Rehbein nagyon sok országban járt. Mindig kíváncsi volt az idegen országok kultúrájára és az ott élő emberekre. Az utazás szeretetéhez emiatt is illik különleges elkötelezettsége az európai testvér települési kapcsolatok iránt, különösen, mint a Dransfeld társtelepülés és a magyarországi Rácalmás között létrejött testvér települési kapcsolat egyik alapítójaként. Személyes barátsága az ottani polgármester, Schrick István iránt nagyon előnyös az időközben 30 évessé vált testvér települési kapcsolat elmélyítése és kiépítése során.

A Rácalmás Díszpolgára cím adományozása nagyon sokat jelentett Heinrich Rehbein számára, ugyanúgy a Magyar Köztársaság lovagkereszt érdemrendjével való kitüntetése, amelyet a német és magyar város közötti testvér települési kapcsolat kiépítésében mutatott elkötelezettségével érdemelt ki.

Heinrich Rehbein hosszú és súlyos betegség következtében 2020. augusztus 31.-én hunyt el. Közel három évtizedes politikai tevékenységével szolgálta Heinrich Rehbein az otthonául szolgáló Dransfeld és az ott élő emberek javát. A járás hivatalban lévő közigazgatási vezetője, aki hosszú évekig követője és barátja volt Rehbein-nak, a következő szavakkal méltatta őt:”olyan ember volt, aki az utolsó leheletéig az emberekért dolgozott, amivel kiérdemelte az emberek tiszteletét, figyelmét és barátságát”.

Heinrich Rehbein 81 évet élt. Felesége és négy gyermeke gyászolja.

Dransfeld, 2020.09.16

Carsten Rehbein

Zur Erinnerung von

Heinrich Rehbein

Nach einer lang dauernden schweren Krankheit ist ehemaliger Bürgermeister von Dransfeld Heinrich Rehbein in seinem 81. Lebensjahr verstorben. Er wurde auch von vielen rácalmáser Bürgern als ihr Freund verehrt und geliebt.  Für ihn können wir die Partnerschaft zwischen unseren Städten bedanken. Herr Heinrich Rehbein als Bürgermeister von Dransfeld hat die Partnerschaftsurkunde der beiden Siedlungen mit István Schrick zusammen mit seiner Unterschrift in 1990 bestätigt.

In den nächsten Jahren und Jahrzehnten konnten wir ihn und seine Frau zu verschiedenen Veranstaltungen oft in Rácalmás begrüßen.

Die Menschlichkeit von Herrn Heinrich Rehbein war unvergleichbar. Es ist schon viele Jahre her als er mit seiner Frau zusammen die erste Sammlung für den Kindergarten und die armen Familien von Rácalmás organisiert hat.  Die Spenden sind jährlich mit großen LKW-s zum Dank dem Ehepaar Rehbein nach Rácalmás geliefert worden.

Herr Rehbein ist auch als Motor der deutsch-ungarischen Partnerschaft für vielen rácalmáser Bürger bekannt. Die Partnerschaft zwischen Dransfeld und Rácalmás war in Deutschland eine der ersten Partnerschaftsbeziehungen. Für ihn kann man sich bedanken, dass sich später z.B. die ungarischen Gemeinden Adony, Pusztaszabolcs, Úrhida, und Aba deutsche Partnerstädte bzw. Komitat Fejér und Kreis Göttingen eine fruchtbringende Partnerschaft gefunden haben.  

Wenige wissen, dass auch das Schüleraustauschprogramm zwischen der Berufsschule Dunaferr von Dunaújváros und  Göttingen von Herrn Heinrich Rehbein hergestellt wurde. Für seine Tätigkeit zu bedanken besuchen die Schüler der Lehrinstitute zum beruflichen Erfahrungsaustausch einander gegenseitig.   

Herr Heinrich Rehbein wurde auch von der ungarischen Regierung als Freund von Ungarn anerkannt und für die Beförderung der Vertiefung der deutsch-ungarischen Freundschaft ausgezeichnet.

Herr Heinrich Rehbein war ein gefühlvoller Mensch, ein ausgezeichneter Politiker und Siedlungsführer, vorbildlicher Ehemann und Familienvater.

Wie nehmen im Schmerzen der Familie Anteil.

István Schrick

Bürgermeister von Rácalmás

Vélemény, hozzászólás?

Megszakítás