Slide 5 of 5.

Tudnivalók az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálattal kapcsolatban

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos

Jogállása:

Az MH ÖTT az Önkéntes Tartalékos Rendszer új eleme, melynek jogai és kötelezettségei speciálisan korlátozottak:

 • felkészítése, alkalmazása területi elv alapján;
 • behívása esetén (kiképzés, képzés, béke vagy különleges jogrendi feladat) a Honvédség katona állományú tagja;
 • a rendelkezésre állás időszakában az alegység (járás) által szervezett önkéntes alapú tevékenységeken, rendezvényeken (a Hvt. 63.§ (7) bekezdése alapján, szerződésében rögzített feltételekkel) egyenruha viselésre jogosult.

Rendeltetése:

 • honvédelmi feladatok támogatása, részbeni ellátása;
 • összekötő szerep betöltése;
 • hozzájárulás az ország integrált védelmi rendszerének szükséges és fenntartható működtetéséhez;
 • reális védelmi szükségletek biztosítása és támogatása.

 

Egyén:

 • A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona – teljesített szolgálati évenként utólag – rendelkezésre állási díjra jogosult;
 • Teljesítmény juttatás;
 • Kedvezmények biztosítása;
 • Ösztöndíjrendszer;
 • Kreditpont;
 • Diákhitel-támogatás.

Járandóságok:

 • Illetmény;
 • Utazási költségtérítés.

Munkaadók:

 • Törvényi kötelezettség;
 • Kedvezmények biztosítása.

 

A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT) katonák

 1. aa) részére leszolgált évenként utólag fizetendő rendelkezésre állási díj összege a minimálbér[1] 100%-ára (127.500 Ft-ra) emelkedett;
 2. ab) is jogosulttá váltak legalább 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén egyszeri szerződéskötési díjra[2], melynek mértéke esetükben a honvédelmi illetményalap 75%-a (31.215 Ft);

 

 1. a) §-a értelmében a szerződéskötési díjat – az eddigi gyakorlattól eltérően – a szerződés aláírását követő 4. hónap 5. napjáig kell folyósítani (ezt a szabályt már a 2017. április 1. és a Mód. hatálybalépése közötti időszakban létesült ÖTT jogviszony esetében is alkalmazni kell);

 

Az MH ÖTT feladatrendszere béke időszakban:

 • Részvétel:
  • a katasztrófák következményei felszámolásában;
  • a tömeges bevándorlás elleni védekezésben;
  • őrzésvédelmi feladatokban;
  • a Befogadó Nemzeti Támogatás katonai feladataiban;
  • a Honvédelmi nevelés programjaiban;
 • Közlekedési infrastruktúra előkészítésének támogatása;
 • Toborzási feladatok támogatása;
 • Az alapfelkészítés, a tartalékos gyakorlás végrehajtása;
 • Protokolláris feladatok ellátása.

Készenlét:

Előzetes rendszabályok bevezetését követően 24-48 óra.

 

Az MH ÖTT feladatrendszere különleges jogrend időszakában:

 • Részvétel:
  • az alapvető fontosságú rendszerelemek őrzésvédelmében;
  • területzárási, ellenőrzési feladatokban;
  • a Befogadó Nemzeti Támogatás feladataiban;
  • futár, riasztási, kiértesítési feladatokban;
  • védelem műszaki előkészítésében;
  • hátországvédelmi feladatok végrehajtásában;
  • felderítési feladatokban;
 • Szállítási, Evakuálási, feladatok végrehajtásának támogatása;
 • Mozgásszabadság fenntartásának segítése.

 

 

Kiképzés:

1 évben várhatóan 120 óra időtartamban, amely maximum 20 napban kerül végrehajtásra (20 X 6 órás foglalkozások). A lövészeti, harcászati, tereptan és őrszolgálat gyakorlati foglalkozásai nappal – éjszaka kerülnek végrehajtásra, ezeken a napokon 12 órás kiképzés is betervezésre kerülhet, ez csökkenti a 20 nap időtartamát). A kiképző napok a kiképzendő állománnyal történt egyezség alapján, hétvégeken, egy – egy hetes, vagy az iskolásokra gondolva nyári időszakban 20 napban összevonva kerülhetnek megtartásra. A kiképzés általában a lakhely szerinti legközelebbi kiképző helyen kerül végrehajtásra ez alól kivétel a gépkarabély lőgyakorlat, amely honvédségi lőtér használatát teszi szükségessé.

A kiképzés időtartamára az ÖTT állományt élelmezési ellátás, elhelyezés, illetmény, utazási költségtérítés illeti meg.

 

Felkészítésük a helyi közösség védelmi képességét növeli!

 

Alkalmassági vizsgálat:

 

A rendszerbe belépés előtt a jelentkezőknek orvosi vizsgálaton kell megjelenni, melyet a Háziorvos végez el. A fegyverviselési engedély megadásához szükséges egészségügyi és mentális állapotot méri fel. A költségeket a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ fizeti.

 

Jelentkezés: 18- 63 éves magyar állampolgársággal rendelkező férfiak és nők jelentkezhetnek.

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra jelentkezés a regisztrációs lap kitöltésével kezdődik. Regisztrációs lap elérhető az „Irány a sereg!” honlapon, a toborzó irodákban, illetve a kormányablakokban. Amennyiben szükséges, a toborzó iroda munkatársai segítenek a kitöltésben. Átadják a szerződéskötéshez szükséges okmányok listáját.

Regisztrációs lap csatolva!

 

Törvényi követelmények

 1. életév, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, magyarországi lakhely, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, legalább általános iskolai végzettség.

A jelentkező „…a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. NM rendelet szerinti, a II. alkalmassági csoportra vonatkozó vizsgálaton vesz részt…”, mely a regisztráció után azonnal megkezdhető, a vizsgált személy háziorvosa végzi (amennyiben megfelelő képesítéssel rendelkezik, ellenkező esetben foglalkozás-egészségügyi képesítéssel rendelkező orvos), illetve a háziorvos beutalója alapján a kijelölt pszichológus. (költsége: 40 év alatti jelentkező esetén: 2 * 7200,- Ft)

A vizsgálat költségeit a MH Egészségügyi Központ téríti meg a vizsgálatot végző orvos részére, ennek érdekében a számlát az alábbi névre és címre szükséges kiállíttatni:

 

MH Egészségügyi Központ

1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.

adószám: 15714163-2-51

 

Az orvosi véleményt a jelentkező eljuttatja a toborzó irodára.

A háziorvos által kiállított alkalmassági vélemény alapján az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szolgálatra való alkalmasság megállapítását az MH központi egészségügyi szervezetének bizottságai végzik. A toborzó iroda értesíti a jelentkezőt az alkalmasság-vizsgálat eredményéről.

 

Járandósággal kapcsolatos tudnivalók

 • a behívás idejére:
  • az illetményként a rendszeresített beosztásnak megfelelő alapilletmény
  • elhelyezés (szállás) biztosítása
  • térítésmentes ruházati ellátás
  • élelmezési ellátás
 • egyes szociális támogatások
 • leszolgált évenként (365 nap után) utólag fizetendő rendelkezésre állási díj összege a mindenkori minimálbér 100%-a (jelenleg 127.500,- Ft)
 • jogosultak legalább két évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén egyszeri szerződéskötési díjra, melynek mértéke a mindenkori honvédelmi illetményalap 75%-a (jelenleg 31.215,- Ft, amely a három hónapos próbaidő után a negyedik hónap 05. –éig kerül kifizetésre).

 

Tervezett ösztönző elemek:

 • Antenna Hungária Zrt. által biztosított MinDig Tv Extra kódolt előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatás kedvezményes áron történő igénybevétele
 • Távközlési cégek (T-Mobile, Vodafone) mobil telefon díjcsomag kedvezményes áron
 • A felsőoktatásban tanuló és önkéntes tartalékos szolgálatot vállalók részére kreditrendszer bevezetése.
 • Kedvezményes vásárlási lehetőség, kedvezménykártya, flottakedvezmények szerződött partnerekkel.

 

Igénybevétel, tényleges szolgálat

 

Behívásuk történhet kiképzésre, felkészítésre, tényleges szolgálatra (természeti, ipari katasztrófák idején), személyes vállalás alapján külföldi szolgálat teljesítésére, továbbá különleges jogrend bevezetése esetén.

Fő szabály, hogy a lakóhely szerinti járásban történik az igénybevétel.

Feladataik: protokolláris feladatok (jelenlétük emelheti járási, települési rendezvényeken az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát, rendezvénybiztosítási feladatok, veszély- vagy katasztrófahelyzetben történő igénybevétel (pl.: árvíz).

 

Szolgálathalasztás, illetve átütemezés adható

 • saját kérelemre: egészségi, tanulmányi, családi okból vagy fontos személyi érdekből,
 • munkáltatói kérelem alapján (amennyiben van megállapodás).

 

 

 

 

 

[1] A rendelkezésre állási díj összegét az annak alapját képező, leszolgált év utolsó napján érvényes minimálbér összege figyelembevételével kell megállapítani.

 

Vélemény, hozzászólás?

Megszakítás