Slide 5 of 5.

Norvég Projekt – Rácalmás Város Energiastratégiája 2017-2021

Rácalmás Város Önkormányzatának az „Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében” elnevezésű norvég projektben (HU11-0006-A1-2013) az egyik kulcsfontosságú eredménye a település energiastratégiájának megalkotása. Részletes helyzetfeltáró munka, szakmai egyeztetések, nyilvános konzultáció, valamint a magyar és norvég partnerekkel való tapasztalatcsere eredményeként a stratégia 2016. novemberében került véglegesítésre. A dokumentum meghatározza a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, valamint az energiatudatos szemlélet elsajátítása érdekében szükséges intézkedéseket a település energetikai önellátásra való törekvése jegyében.

Rácalmás jelenleg is sikeres környezetvédelmi programokat működtet és jellemző a helyi vállalkozások elkötelezettsége az energiafelhasználás racionalizálása iránt. Mindez kiváló alapot, kiaknázható lehetőséget jelent a stratégia által megfogalmazott középtávú célok megvalósításához. A stratégia többek között az alábbi feladatokat irányozza elő a következő 5 évre:

  • az önkormányzati épületek komplex, 40-60%-os energiafelhasználás csökkenéssel járó felújítása,
  • az energiamenedzsment ügynökség hatékony működtetése,
  • átfogó energetikai rendelet megalkotása,
  • a Környezetvédelmi Alap felülvizsgálata,
  • a helyi lakosság gondolkodásának energiatudatossá válását segítő szemléletformálási tevékenységek,
  • és a fejlesztési források eredményes felhasználása.

A stratégia ajánlásai első sorban az önkormányzati döntéshozóknak szólnak, de a helyi vállalkozások, civil szervezetek és lakosság számára is hasznos információkkal szolgál és ösztönzi a stratégia megvalósításában való részvételüket.

 

A végleges stratégiát az alábbi linken tudják elérni: Rácalmás Város Stratégiai dokumentumai

Vélemény, hozzászólás?

Megszakítás