Slide 5 of 5.

H I R D E T M É N Y

H I R D E T M É N Y

Rácalmás Város Önkormányzat tájékoztatja az érintetteket, hogy módosítani kívánja a Rácalmás Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2005. (X.28.) önkormányzati rendeletét, a településképi véleményezési eljárásról szóló 20/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendeletét és a településképi véleményezési eljárásról szóló 21/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendeletét.
A módosítás célja
Rácalmás építéssel összefüggő rendeleteinek a jogalkotási szabályoknak való jobb megfeleltetés.
Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése szerint a településrendezési eszközöket, így a helyi építési szabályzatot is, a polgármester egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően. A 29. § a) pontja alapján az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit.
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés általános szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés általános szabályairól II. Általános rendelkezések alapján:
1. A Szabályzat alkalmazása során az egyeztetésben részt vevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:
a. Az adott településfejlesztési dokumentum vagy településrendezési eszköz tervezési területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy
b. Az adott településfejlesztési dokumentum vagy településrendezési eszköz tervezési területén lévő ingatlan tulajdonosa
c. Valamennyi bejegyzett, rácalmási székhelyű, építészeti-, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet
d. Valamennyi bejegyzett, rácalmási székhelyű civil szervezet
e. Az adott településfejlesztési dokumentum vagy településrendezési eszköz tervezési területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
f. Valamennyi, Rácalmás Város területén működő, az Országgyűlés által elismert egyház, vallásfelekezet és vallási közösség (a továbbiakban együttesen: egyház)
g. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) d) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezésére jogosult, a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesület.

2. A partnerek az adott véleményezési eljárásba az Önkormányzat Polgármesteréhez a véleményezési eljárás során keletkező első tájékoztatásban megadott határidőig benyújtott írásbeli kérelemmel illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével jelentkezhetnek be. A fentieknek megfelelő beadványban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát („Rácalmás Helyi Építési Szabályzat módosítása a jogalkotási szabályoknak való jobb megfeleltetés érdekében”), a II. 1. c)-g) pont szerinti szervezet esetén annak nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét.

3. Azon II. 1. c)-g) pont szerinti Partnereket, akik a Szabályzatban rögzített bármely véleményezési eljárás során keletkező első tájékoztatásban meghatározott határidőig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni.

A fentiek szerint elkészített beadványokat Rácalmás Város Polgármestere részére kérjük megküldeni írásban a 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. postai címre vagy a [email protected] e-mail címre. Beadási határidő: 2017. január 2.

Rácalmás, 2016. december 2.

Schrick István s.k
polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Megszakítás