Száma Tárgya
1/2018. (II.13.) Rácalmás Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól
1. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
2. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
3. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
4. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
5. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
6. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
7. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
8. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
9. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
10. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
11. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
12. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
13. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
14. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
15. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
16. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
17. melléklet az 1/2018. (II.13) rendelethez
2/2018. (II.13.) A természeti értékek helyi védelméről
3/2018. (II.28.) a köztisztviselőket és a nyugállományú köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2018. (II.28.) a letelepedési lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2018. (II.28.) a civil szervezetek támogatásáról
6/2018. (II.28.) a még hatályban lévő, de rendelkezéseiben idejétmúlt rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről
7/2018. (II.28.) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők képzettségi pótlékáról
8/2018. (III.28.) a településkép védelméről
9/2018. (III.28.) Rácalmás Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásainak szabályairól szóló 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. melléklet az 9/2018. (III.28) rendelethez
2. melléklet az 9/2018. (III.28) rendelethez
3. melléklet az 9/2018. (III.28) rendelethez
4. melléklet az 9/2018. (III.28) rendelethez
5. melléklet az 9/2018. (III.28) rendelethez
6. melléklet az 9/2018. (III.28) rendelethez
7. melléklet az 9/2018. (III.28) rendelethez
8. melléklet az 9/2018. (III.28) rendelethez
9. melléklet az 9/2018. (III.28) rendelethez
10/2018. (III.28.) Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatásról szóló 24/2013.(XII.17) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2018. (IV.25.) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-ének munkaszüneti nappá nyilvánításáról
12/2018. (IV.25.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2018. (V.30.) Rácalmás Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásainak szabályairól szóló 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2018. (V.30.) Rácalmás Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
15/2018. (V.30.) a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
16/2018. (V.30.) a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
17/2018. (V.30.) szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
18/2018. (VI.27.) Rácalmás Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásainak szabályairól szóló 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. melléklet az 18/2018 (VI.27) rendelethez
2. melléklet az 18/2018 (VI.27.) rendelethez
3. melléklet az 18/2018 (VI.27.) rendelethez
4. melléklet az 18/2018 (VI.27.) rendelethez
5. melléklet az 18/2018 (VI.27.)rendelethez
6. melléklet az 18*2018 (VI.27.) rendelethez
7. melléklet az 18/2018 (VI.27.) rendelethez
8. melléklet az 18/2018 (VI.27.) rendelethez
9. melléklet az 18/2018 (VI.27) rendelethez
19/2018. (VI.27.) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-ének munkaszüneti nappá nyilvánításáról
20/2018. (VI.27.) A köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladékok égetéséről és a közterületek használatáról szóló 21/2015 (IX.9) rendelet módosításáról
21/2018. (VI.27.) a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 15/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
22/2018. (VI.27.) a letelepedési lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
23/2018. (VI.27.) a településkép védelméről szóló 8/2018. (III.28.) önkormnyzati rendelet módosításáról
24/2018. (VI.27.) a helyi kitüntető cím és elismerések alapításáról szóló 14/2013. (VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
25/2018. (VI.27.) az újszülöttek és csecsemők támogatásáról szóló 24/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
26/2018. (VII.30.) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
28/2018. (X.02.) Rácalmás Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásainak szabályairól szóló 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. melléklet az 28/2018 (X.02.) rendelethez
2. melléklet az 28/2018 (X.02.) rendelethez
3. melléklet az 28/2018 (X.02.) rendelethez
4. melléklet az 28/2018 (X.02.) rendelethez
5. melléklet az 18/2018 (X.02.)rendelethez
6. melléklet az 28*2018 (X.02.) rendelethez
7. melléklet az 28/2018 (X.02.) rendelethez
8. melléklet az 28/2018 (X.02.) rendelethez
9. melléklet az 28/2018 (X.02.) rendelethez
29/2018. (XI.07.) A köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladékok égetéséről és a közterületek használatáról szóló 21/2015 (IX.9) rendelet módosításáról
30/2018. (XI.07.) a településkép védelméről szóló 8/2018. (III.28.) önkormnyzati rendelet módosításáról
31/2018. (XI.07.) az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
32/2018. (XI.07.) Rácalmás Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2016.(VII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
33/2018. (XI.15.) Rácalmás Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásainak szabályairól szóló 1/2018 . (II.13.) ömkormányzati rendelet módosításáról
1. melléklet a 33/2018 (XI.15) rendelethez
2. melléklet a 33/2018 (XI.15.) rendelethez
3. melléklet a 33/2018 (XI.15.) rendelethez
4. melléklet a 33/2018 (XI.15.) rendelethez
5. melléklet a 33/2018 (XI.15.)rendelethez
6. melléklet a 33/2018 (XI.15.) rendelethez
7. melléklet a 33/2018 (XI.15.) rendelethez
8. melléklet a 33/2018 (XI.15.) rendelethez
9. melléklet a 33/2018 (XI.15.) rendelethez
34/2018. (XI.28.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatáléybalépésével összefüggő egyes önk. rendeletek módosításáról
35/2018. (XI.28.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
36/2018. (XI.28.) a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletek módosításáról
37/2018. (XII.19.) a polgármesteri hivatalban foglakoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről