LAKOSSÁGI FÓRUM

 

Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megkezdte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § szerinti egyeztetési eljárás

véleményezési szakaszát

Rácalmás Város Településrendezési Eszközeinek
– Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv –
átfogó felülvizsgálatáról.

A véleményezési dokumentáció megtekinthető a Rácalmási Polgármesteri Hivatal településfejlesztési irodájában, illetve a város honlapján – www.racalmas.hu

A véleményezési anyaggal kapcsolatban
lakossági fórumot tartunk

2019. július 15-én, hétfőn 16 órai kezdettel
a Rácalmási Művelődési Házban.

Az anyaggal kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket elmondhatják a Lakossági fórumon személyesen, vagy jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig,

  1. július 23-ig

a polgármester nevére címzett levélben (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.), vagy elektronikus úton az elokeszites@racalmas.hu e-mail címre megküldve.

Véleményezésben való közreműködésüket megköszönve,

Schrick István
Rácalmás város polgármestere

Rácalmás, 2019. június

/A véleményezés kereteit a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet szabja meg, mely elérhető Rácalmás város honlapján./

Mellékletek:

HÉSZ 4 melléklet
HÉSZ tervezet 19 júl
települészerkezeti terv leírás
települészerkezeti terv tervezet
szabályozási terv leírás