Száma Tárgya
1/2017. (II.7.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2/2017. (II.7.) a követelések elengedésének eseteiről
9/2011. (IV.5.) az anyakönyvi eljárásról és annak egyes díjairól
3/2017. (II.14.) Rácalmás Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól
5/2017. (III.30.) az anyakönyvi eljárásról
6/2017. (III.30.) a területi szintű helyi népszavazásról
7/2017. (III.30.) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
8/2017. (III.30.) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök. valamint a településkép helyi szabályozásával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
9/2017. (III.30.) az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 30/2016 önkormányzati rendelet módosításáról
10/2017. (III.30.) a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-ének munkaszüneti nappá nyilvánításáról
11/2017. (IV.26.) Rácalmás Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 3/2017. (II.14.) önkrmányzati rendeletének módosításáról
1. melléklet az 11/2017. (IV.26.) rendelethez
2. melléklet az 11/2017. (IV.26.) rendelethez
3. melléklet az 11/2017. (IV.26.) rendelethez
4. melléklet az 11/2017. (IV.26.) rendelethez
5. melléklet az 11/2017. (IV.26.) rendelethez
6. melléklet az 11/2017. (IV.26.) rendelethez
7. melléklet az 11/2017. (IV.26.) rendelethez
8. melléklet az 11/2017. (IV.26.) rendelethez
9. melléklet az 11/2017. (IV.26.) rendelethez
10. melléklet az 11/2017. (IV.26.) rendelethez
11. melléklet az 11/2017. (IV.26.) rendelethez
12/2017. (IV.28.) a letelepedési lakáscélú támogatásról
13/2017. (IV.28.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
14/2017. (V.23.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
1. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
2. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
3. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
4. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
5. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
6. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
7. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
8. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
9. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
10a. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
10b. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
11. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
12. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
13. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
14. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
15. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
16. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
17. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
18. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
19. melléklet az 14/2017. (V.23.) rendelethez
15/2017. (VI.16.) Rácalmás Építési Szabályzatáról szóló 18/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2017. (VII.05.) Rácalmás Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
2. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
3. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
4. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
5. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
6. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
7. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
8. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
9. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
10. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
11. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
12. melléklet az 16_2017.(VII.5.) rendelethez
17/2017. (VII.05.) az anyakönyvi eljárásról
18/2017. (VII.05.) a családi események szolgáltatási díjáról
19/2017. (VII.05.) a köztisztviselőket és a nyugállományú köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
20/2017. (VII.05.) a letelepedési lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
21/2017. (VI.16.) a helyi kitüntető cím és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 14/2013.(VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
22/2017. (VIII.01.) a letelepedési lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
23/2017. (VIII.30.) szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
24/2017. (VIII.30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
25/2017. (VIII.30.) a a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
26/2017. (X.5.) Rácalmás Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1. melléklet a 26_2017.(X.5.) rendelethez
2. melléklet a 26_2017.(X.5.) rendelethez
3. melléklet a 26_2017.(X.5.) rendelethez
4. melléklet a 26_2017.(X.5.) rendelethez
5. melléklet a 26_2017.(X.5.) rendelethez
6. melléklet a 26_2017.(X.5.) rendelethez
7. melléklet a 26_2017.(X.5.) rendelethez
8. melléklet a 26_2017.(X.5.) rendelethez
9. melléklet a 26_2017.(X.5.) rendelethez
10. melléklet a 26_2017.(X.5.) rendelethez
11. melléklet a 26_2017.(X.5.) rendelethez
27/2017. (XI.28.) a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
28/2017. (XI.28.) a helyi adókról szóló 35/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
29/2017. (XI.28.) a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
30/2017. (XI.28.) a “Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 25/2015 (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
31/2017. (XI.28.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
32/2017. (XII.14.) a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 17/2005.(X.18)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
33/2017. (XII.14.) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről