Száma Tárgya
1/2015. (II.11.) 2015. évi költségvetés és mellékletei
2/2015. (II.27.) A szociális ellátásokról
3/2015. (II.27.) A civil szervezetek támogatásáról
4/2015. (II.27.) Az újszülöttek és csecsemők támogatásáról szóló 24/2014. (XI.26.) önk rendelet módosításáról
5/2015. (II.27.) Az SZMSZ-ről szóló 24/2013. (XII.17.) önk. rendelet módosításáról
6/2015. (II.27.) a város önkormányzata jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról
7/2015. (III.24.) a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről és a közterületek használatáról szóló rendelet módosításáról
8/2015. (III.24.) az életmentő cím elismerésének alapításáról és adományozásáról
9/2015. (III.24.) Rácalmás Város Önk. Képviselő-testület SZMSZ-ről szóló 24/2013. (XII.17.) rendelet módosításáról
10/2015. (IV.1.) a temetőkről és a temetkezés rendjéről
11/2015. (IV.22.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és mellékletei
12/2015. (IV.22.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II/11) rendeletének módosításáról és mellékletei
13/2015. (V.20.) a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
14/2015. (V.20.) az ebrendészeti hozzájárulásról
15/2015. (V.20.) a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2015. (IV.01.) rendelet módosításáról
16/2015. (VI.24.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1101/2015. (IV.22.) 1. melléklet
1601/2015. (16.01.) 1. melléklet a 16/2015. (VI.24.) rendelethez
1602/2015. (16.02.) 2. melléklet a 16/2015. (VI.24.) rendelethez
1603/2015. (16.03.) 3. melléklet a 16/2015. (VI.24.) rendelethez
1604/2015. (16.04.) 4. melléklet a 16/2015. (VI.24.) rendelethez
1605/2015. (16.05.) 5. melléklet a 16/2015. (VI.24.) rendelethez
1606/2015. (16.06.) 6. melléklet a 16/2015. (VI.24.) rendelethez
1607/2015. (16.07.) 7. melléklet a 16/2015. (VI.24.) rendelethez
1608/2015. (16.08.) 8. melléklet a 16/2015. (VI.24.) rendelethez
1609/2015. (16.09.) 9. melléklet a 16/2015. (VI.24.) rendelethez
1610/2015. (16.10.) 10. melléklet a 16/2015. (VI.24.) rendelethez
17/2015. (VI.24.) a köztisztviselőket és a nyugállományú köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
19/2015. (VI.24.) a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelés módosítása
20/2015. (VII.28.) a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladékok égetéséről és a közterületek használatáról szóló 4/2014. (III/31.) rendelet módosításáról
21/2015. (IX.09.) a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladékok égetéséről és a közterületek használatáról
22/2015. (IX.09.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
23/2015. (IX.09.) a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2014 (III/31) önk. rendelet módosításáról
24/2015. (IX.23.) a kedvtelésből tartott állatok tartásainak szabályairól
25/2015. (IX.23.) a “Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól
26/2015. (IX.23.) szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
27/2015. (IX.23.) az államháztartáson kívüli források átvételének szabályairól
28/2015. (X.15.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11) önkormányzati rendelet módosításáról
28/2015. (X.15.) 1. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
28/2015. (X.15.) 2. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
28/2015. (X.15.) 3. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
28/2015. (X.15.) 4. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
28/2015. (X.15.) 5. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
28/2015. (X.15.) 6. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
28/2015. (X.15.) 7. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
28/2015. (X.15.) 8. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
28/2015. (X.15.) 9. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
28/2015. (X.15.) 10. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
28/2015. (X.15.) 11. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
28/2015. (X.15.) 12. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez
29/2015. (X.15.) az üzletek zárva tartásának rendjéről és az ezzel összefüggő felügyeleti díjról
30/2015. (X.15.) a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
31/2015. (X.15.) a településképi véleményezési eljárásról szóló 20/2013. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
32/2015. (X.15.) a településképi bejelentési eljárásról szóló 21/2013. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
33/2015. (XI.04.) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
34/2015. (XI.25.) a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
35/2015. (XI.25.) a helyi adókról
36/2015. (XI.25.) a Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
37/2015. (XII.8.) a Rácalmás Építési Szabályzatáról szóló 18/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
38/2015. (XII.16.) a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról
39/2015. (XII.16.) a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
40/2015. (XII.16.) a kötelező adatkezelés szabályairól
41/2015. (XII.16.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról