Száma Tárgya
1/2014. (II.05.) 2014. évi költségvetés
2/2014. (II. 19.) a civil szervezetek támogatásáról
3/2014. (III.25.) a 2014. évi költségvetés módosításáról
4/2014. (III.31.) a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladékok égetéséről és a közterületek használatáról
5/2014. (III.31.) a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról
6/2014. (III.31.) Szervezet és Működési Szabályzat módosításáról
7/2014. (IV.16.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
8/2014. (IV.30.) az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
9/2014. (V.22.) az anyakönyvi eljárásról és annak egyes díjairól
10/2014. (VI.25.) a szociális ellátásokról szóló 7/2011. (III.30.) önk. rendelet módosításáról
11/2014. (VI.24.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önk.rendelet módosításáról
12/2014. (VII.29.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önk.rendelet módosításáról
13/2014. (VII.30.) a szippantott szennyvíz 2013. évi díjmegállapításáról szóló 27/2012. (XII.12.) önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről
14/2014. (VIII.12.) a közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól
15/2014. (X.1.) Rácalmás Építási Szabályzatáról szóló 18/2005. r. módosításáról
16/2014. (X.1.) a “Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól
17/2014. (X.1.) szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
18/2014. (X.22.) SZMSZ módosítása
19/2014. (X.22.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
20/2014. (XI.19.) SZMSZ-ről szóló 24/2013.(XII.17.) rendelet módosítás
21/2014. (XI.19.) 42014.(III..31.) rendelet módosítása a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hull. égetéséről és a közterületek használ.
22/2014. (XI.26.) a szociális ellátásokról
23/2014. (XI.26.) a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
24/2014. (XI.26.) az újszülöttek és csecsemők támogatásáról
25/2014. (XII.16.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önk. rendelet módosításáról